ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบรายการบัญชี  ปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำปีได้ และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

รวมถึงวิเคราะห์งบการเงิน จัดทำข้อมูลส่งสรรพากรได้ ดูแลและบริหารทีมงาน ประสานงานติดต่อกับหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ด้านบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดงบบัญชี ทั้งระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ และมีความคล่องตัวในการทำงาน
 • สามารถช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น MS Word,Ms Excel และโปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เสนอต่อนายจ้าง

– วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

– ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

– รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานข้องลูกจ้าง

– เตรียมเอกสาร Audit ด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานอื่นได้

– ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 •  เพศชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 •  ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า
 • เคยผ่านงาน จป.บริษัทขนส่งมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 •  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 •  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

ลักษณะการทำงาน

 • พนักงานขับรถบรรทุก สิบล้อ รถพ่วง
 • ส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ แล้ว ต่างจังหวัดเป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– อายุ 25 ปี ขึ้นไป และต้องไม่เป็นผู้พิการ และทุพพลภาพ

– มีใบอนญาติขับขี่ตรงชนิดรถที่ขับ เช่น (ประเภท 2,3,4) และไม่หมดอายุ

– มีประสบการณ์ในการขับรถ เช่น รถพ่วง สิบล้อ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

– มีร่างการ สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อหรือติตยาเสพติด

– ไม่มีประวัติอาชญากรรม และต้องโทษจำคุกมาก่อน

– รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป

สมัครด้วยตัวเองได้ที่

   บริษัทสมชัยปักษ์ใต้กรุงเทพขนส่ง จำกัด

   ที่อยู่: 29/8 หมู่ที่ 6 ถ. พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

   โทรศัพท์: : 0-2441-3042-5 โทรสาร: : 0-2441-3047-8

หรือส่ง Resume มาที่ 

     hr@scponelogistics.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ฝ่ายบุคคล : โทร 02-4413042-5  ต่อ 180
 • เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 08.30-17.30 น.

โปรโมชั่น

ส่งเร็ว ปลอดภัย บริการทั่วไทย ในราคาถูกจริง