คำถามที่พบบ่อย

ทีมงานเราพร้อมให้บริการ อย่างเต็มใจ อย่าลังเลที่จะสอบถาม

ส่งเร็ว ปลอดภัย บริการด้วยใจ ในราคาถูกจริง
หากท่านมีคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ทีมงานเราพร้อมให้การดูแลอย่างเต็มความสามารถ

การคำนวนค่าจัดส่งสินค้าจะดูจาก
1.น้ำหนักสินค้า
2.ระยะทางการจัดส่ง
3.ประเภทของการจัดส่ง
จะถูกคำนวนออกมาเป็นราคามาตรฐาน ดังนั้นหากลูกค้าต้องการทราบราคาค่าจัดส่งสินค้าจะต้องแจ้งข้อมูลทั้ง 3 ข้อนี้

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้ามี 3 แบบคือ
1.ด่วน 1-2 วัน
2.ด่วนพิเศษ 1 วัน
3.ธรรมดา 3-4 วัน (พื้นที่ห่างไกลไม่เกิน 7 วัน)

ลูกค้าจะต้องแจ้งทั้ง 3 ข้อนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการคำนวนค่าใช้จ่าย และขึ้นอยู่กับระยะทางตามที่ตกลง
1.น้ำหนักสินค้า
2.ระยะทางการจัดส่ง
3.ประเภทของการจัดส่ง

เรามีการรับประกันสินค้าประเภททั่วไป ยกเว้นสิ่งมีชีวิตและสารเคมีอันตราย

เรามีประกันตามมูลค่าที่ผู้ว่าจ้างแจ้งมูลค่าสินค้า ตาม Limit ของประกันประเภทสินค้านั้นๆ

สินค้าทุกกล่องมีประกันพื้นฐานอยู่ในวงเงิน 1,000 บาท โดยต้องอยู่ในเงื่อนไข 14 วัน หลังลูกค้ารับสินค้า หรือพัสดุ

ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้หลายช่องทางคือ
1. Line@ : @scpone
2.Facebook : SCP ONE LOGISTICS
3.Website : http://www.scponelogistics.com

ต้องติดต่อภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากส่งสินค้า

ในกรณีที่เรายังไม่ได้จัดส่งสามารถเปลี่ยนได้ แต่หากในกรณีที่จัดส่งแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน

ลูกค้าควรรีบติดต่อเพื่อตามสถานะทันทีเพื่อสอบถาม และทางบริษัทจะติดตามปัญหาและแจ้งผลกลับอย่างเร่งด่วนที่สุด

สินค้าหรือพัสดุ ทุกรายการจะมีกำหนดส่งอย่างชัดเจน และหากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทจะมีการบันทึกสาเหตุของความล่าช้าไว้ในระบบ ซึ่งลูกค้าจะสามารถสอบถามได้ ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อ 0-24413042-5

สามารถติดต่อเข้ามาได้หลายช่องทางคือ
1.Line@ : @scpone
2.Facebook : SCP ONE LOGISTICS
3.Website : http://www.scponelogistics.com
4.เบอร์โทร : 0-2441-3042-5

มีบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับระยะทาง

กรุงเทพ, เชียงใหม่, พิษณุโลก, ขอนแก่น, โคราช, หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี

เรามีประสบการณ์ด้านการจัดส่งและรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี การบริการที่ได้รับมาตรฐานสากล ราคาไม่แพง

สินค้าที่เรารับส่งได้
– สินค้าที่บรรจุหีบห่อได้มาตรฐาน
สินค้าที่ไม่สามารถรับส่งได้
– สินค้า Over site
– สิ่งมีชีวิตต่างๆ
– สิ่งผิดกฏหมาย และวัตถุไวไฟ

ทั้งนี้ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อเลือกประเภทการจัดส่ง และประเภทรถให้เหมาะสมกับสินค้าทั้งขนาด และน้ำหนัก

การเก็บเงินสามารถทำได้ทั้ง 2 อย่าง ไม่ว่าจะต้นทางหรือปลายทาง

บริษัท เอสซีพี วัน โลจิสติกส์ จำกัด สามารถออกใบกำกับภาษีได้ ทั้งนี้ลูกค้าควรแจ้งชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อเราจะได้นำมาใช้ในการทำเอกสาร

ได้ ทั้งนี้ควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้ด้วย เพื่อใช้ในการคำนวนราคา
1.น้ำหนักสินค้า
2.ระยะทางการจัดส่ง
3.ประเภทของการจัดส่ง

บริการหลักของเราคือ
1.ขนส่งสินค้า
2.บริหารคลังสินค้า

ได้ แต่มีค่าใช้จ่ายในการไปรับสินค้าตามระยะทาง

ได้ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างการว่าจ้าง