บริการของเรา

มาตรฐานที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ส่งเร็ว ปลอดภัย บริการด้วยใจ ในราคาถูกจริง
ในส่วนบุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงาน ของ SCP ONE Logistics ได้ดำเนินการจัดมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในส่วนต่างๆ เช่น การอบรมการใช้โปรแกรมขนส่ง, การอบรมด้านความปลอดภัย, การอบรมด้านการสื่อสารกับลูกค้า รวมทั้งการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ในด้านต่าง ๆ โดยจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่เป็นประจำ ทำให้บริการขนส่งเกิดการพัฒนา มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง
 • ระบบการจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ WMS.
 • จัดส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด/ตามความต้องการลูกค้า
 • เอกสารนำกลับจะถึงมือลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • มาตรฐาน และความปลอดภัยในการขนส่ง
 • การรับประกันความเสียหาย ในกรณีที่สินค้าเกิดการ เสียหายหรือสูญหาย
 • มาตรฐานของรถที่ให้บริการ ได้รับการตรวจสภาพอย่าง สม่ำเสมอจากช่างผู้ชำนาญงาน
 • มีทีมงานระดับมืออาชีพคอยให้บริการด้านโลจิสติกส์ให้ กับ ลูกค้า

บริการที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการกับทางเรา

 • บริการ ในด้านความรวดเร็วของการจัดส่งสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • บริการ ในด้านความถูกต้องของการจัดส่งสินค้า, ข้อมูล, เอกสาร
 • บริการ ในด้านการติดต่อสอบถามของลูกค้า ที่ได้รับคำตอบ และคำแนะนำทุกครั้ง
 • บริการ ในส่วนของสาขาในแต่ละจังหวัดที่ให้กับทางลูกค้าปลายทางได้ประทับใจ เสมือนเป็นสินค้าของตัวเอง
 • บริการ อื่นๆ การแจ้งปัญหา, การวางบิล, การรวบรวมส่งเอกสารคืนให้กับลูกค้า ฯลฯ
 • บริการ จัดทำรายงานการเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดส่งให้กับลูกค้าที่ขอมา